Seriózní seznamka

 
 

Provozovatelem internetové 1. seriózní seznamky (www.seriozni-seznamka.cz) je fi. ASTRA - CZ s.r.o. IČ: 26086395, dále jen Provozovatel.

Uživatelé využívající tuto internetovou seznamku, tedy inzerenti/ky, odpovídající na inzeráty a zaregistrovaní, mohou být pouze nezadané osoby z ČR, starší 15-ti let, každý sám za sebe(tedy ne v zastoupení), dále jen Uživatel.

Účelem této konzervativní internetové seznamky(dále jen Seznamky) je vkládat inzeráty, odpovídat na ně, případně se registrovat, za účelem seriozního seznámení - pouze pro vážný vztah mezi mužem a ženou.

Podávání inzerátů je zdarma a jejich momentální platnost je 10 měsíců.

Provozovatel zajišťuje poskytování inzertních služeb a služeb s touto Seznamkou spojených. Zpracovává osobní údaje dobrovolně poskytnuté Uživatelem, dle registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za to, když Uživatel získané údaje v rámci této Seznamky, poskytne třetí osobě. Provozovatel taktéž neodpovídá za činnost uživatelů služeb ani za způsob jakým služby Seznamky využívají. Provozovatel nenese ani žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb tohoto webu uživateli či třetími osobami.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb této Seznamky. Taktéž neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb tohoto webu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Uživatel poskytuje své údaje zcela dobrovolně, za účelem podstaty této Seznamky a je si vědom, že většinu těchto údajů dává veřejně k dispozici. Provozovatel nezodpovídá za použití(příp. zneužití) těchto dobrovolně poskytnutých údajů třetími osobami. Uživatel vyslovuje souhlas a respektuje tyto podmínky poskytování služeb. Uživatel souhlasí s tím, že na využívání služeb této Seznamky nemá žádný právní nárok. Více v Podmínkách ochrany osobních údajů (GDPR).

Uživatel se zavazuje seznámit se a řídit se veškerými podmínkami a informacemi na této Seznamce, obzvláště pak s Všeobecnými podmínkami a pravidly, Nápovědou k vyplňovaným formulářům(otazník v kolečku), a Často kladenými otázkami, jež jsou součástí všeobecných podmínek a pravidel.

Provozovatel může kdykoli vymazat/neschválit inzerát, zrušit registraci, anebo znemožnit používání služeb(blokace) této Seznamky, bez vysvětlování, bez udání důvodů a Uživatel s tímto souhlasí.

Zcela jasný důvod k výše uvedenému je tzv. Nevhodný obsah - a to ve všech komunikačních kanálech této seznamky.

Nevhodný obsah: mohou to být nevhodné texty - erotického, reklamního, spammerského, obtěžujícího, vulgárního, nemorálního, neetického, vyhrožujícího, obviňujícího, dehostenujícího, pomlouvačného, atd. obsahu, nebo porušující zákony ČR, odkazy na jiné seznamovací či komunitní stránky a vkládání tel. čísel a emailových adres, nebo nevhodné obrázky(fotografie) vkládané Uživatelem(viz příslušná Nápověda k vkládání fotografií-obrázků), zkrátka obsah jež je v rozporu s účelem a posláním této seriózní seznamky. Za nevhodný obsah se považují i texty ze kterých vyplývá, že nejde o vážný vztah, ale např. pouhý flirt, pouze milenecký vztah, apod. Taktéž se za nevhodný obsah považují nepravdivé nebo nesmyslné informace a údaje vyplněné ve formuláři nebo uvedené v textu nebo v odpovědi na něj. A taktéž texty, nebo odpovědi na ně, v jiné řeči než v češtině(popř. slovenštině). Je také zakázáno vkládat duplicitní či podobné inzeráty, od stejného uživatele/ky, pod novým emailem. Taktéž registrace, zakládání inzerátů či odpovídání na ně, soukromé zprávy, od zadaných osob - tedy tato seznamka není pro ženaté a vdané.

Uživatel nechává zcela na Provozovateli aby rozhodl, co je Nevhodný obsah a plně souhlasí s tímto řešením.

U zpoplatněných služeb(registrace, zvýhodnění inzerátu), pokud se vyskytne Nevhodný obsah, Uživatel pak ztrácí nárok na vrácení vložených finančních prostředků a souhlasí s tímto řešením.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit pravidla a informace na tomto webu.

Tyto pravidla a informace na tomto webu jsou vždy platná ty aktuální v daném okamžiku.

Na veškerý text, obrázky i formu tohoto webu je copyright© a bez výslovného povolení Provozovatele je zakázáno kopírovat jakékoliv části tohoto textu a obrázků i formy,  či je používat k jiným účelům.

Případné uživatelské dotazy - ZDE (čtěte nejprve Č.K.O.!).


Kontakt na provozovatele seznamky(na tomto emailu nebudou zodpovídány uživatelské dostazy, nebudou  řešeny žádné uživatelské  žádosti s provozem seznamky).

 

Seriozní seznámení

 


skeppshult.cz

litinove-nadobi.cz